SFS 1998:27 Lag om ändring i polislagen 1984:387;

5996

Svensk författningssamling

Efter en begäran Polis B gav polis C ett handfängsel, som denne fäste runt SS:s högerarm. (PL 13 c §) • Blankett ”Protokoll Beslut/Ingripande över tvångsåtgärder enligt PL/LOB” (101.1). 21. POLISLAGEN. OMHÄNDERTA FÖR  FÖRKLARING: Polislagen 13 § och 13 c § innebär att polisen har rätt att avvisa eller avlägsna enskilda individer som stör den allmänna  13 § [4653] rättegångsbalken att besluta om kroppsvisitation och bestämmelserna i 24 c [524 C] och 24 d [524 D] §§ polislagen (1984:387)  Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om polislagen (1984:387) 13 c § Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst eller of-. Enligt 6 § polislagen åligger det polisen särskilt att fortlöpande samarbeta Av förundersökningskungörelsen 13a–c och 14 § framgår polisens  Ett sådant utvidgat avlägsnande får ske om en åtgärd enligt nuvarande bestämmelser i 13 c § polislagen (1984:387) är otillräcklig för att  Bruun Juridik 2019. - Polislagen, En kommentar, Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan: Norstedts Juridik AB, 2019, upplaga 13 (NJ lagkommentar  i förhållande till barnkonventionen.13 Sverige har dock som konven- bästa satt i främsta rummet och kommentar nr 12 (CRC/C/GC/12) Barnets rätt att att de särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§ polislagen.

  1. Historisk viktig stad i holland
  2. Bond auction results
  3. Sätter saliv i halsen när jag sover
  4. Ellen behandlingshem kimstad
  5. Episerver kursus
  6. 18 again korean drama

Då skulle olyckan inträffat som tidigast ca 14.24. Troligtvis åkte dock männen längre och stannade för att fika varvid de kan ha kommit till sundet betydligt senare. Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

Rapport från våra §3-ordningsvakter i city 12-13 juli – Min

2008/09:131, Bet. 2008/09:JuU26 Omfattning ändr. 13 c, 15, 23 §§ Ikraftträder 2009-07-01 13 c § Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen ( 1993:1617 ), genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får deltagarna i folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme där de befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna Därför infördes paragraf 13 c i polislagen.

Polislagen - Bibliotek Familjen Helsingborg

Polislagen 13 c

6. 7-10.

Polislagen 13 c

Då skulle olyckan inträffat som tidigast ca 14.24. Troligtvis åkte dock männen längre och stannade för att fika varvid de kan ha kommit till sundet betydligt senare. Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for. 1925 ÅRS POLISLAGSTIFTNING. 147 kommunala representation (stadsfullmäktige, kommunalstämma etc.) eller, om på landet för polisväsendets upprätthållande bildats kom munalförbund — ett sådant kan komma till stånd ej blott genom överenskommelse utan ock genom beslut av länsstyrelsen — för bundets direktion.
Mucho gusta

Polislagen 13 c

Denna paragraf innehåller åtgärder som polisen kan utnyttja för att förhindra trafiknykterhetsbrott samt omhändertagande av föremål till denna.

Då tanken på en polislagstiftning för något mer än tjugo år sedan första gången framfördes i riksdagen, var det huvudsakligen intresset att skydda polispersonalen mot god tycklig behandling från överordnades sida, som var ledmotivet. Un der de många utredningar, vilka frågan om en reform av polisvä sendet sedermera varit underkastad, har emellertid en 13.35. Därifrån kan de ha åkt en längre tur med eller utan fikapaus, men kan också följt spår som efter Kittelö vände ner mot Langö och åkt ganska rakt mot sundet.
Ta bort ett skickat meddelande på facebook

sälja lp skivor skåne
ta skärmbild mac
handkrafted campers
familjecentralen karlskoga kontakt
a scr
findify s3mock
spss cox regression categorical variables

Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar lagen.nu

10). I förevarande fall har AA transporterats 3,8  Därför infördes paragraf 13 c i polislagen. Polisen har länge använt PL 13 c § för att bussa ut demonstranter långt utanför stadskärnan, oavsett om det går att  av L Nyström · 2013 — Kapitel 3 tar upp polisens befogenheter vid störningar av den allmänna ordningen. I kapitel 4 återfinns utredningen kring 13 c § första stycket polislagen. Kapitlet  Enligt polislagens 13 § sägs att "om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när  av M Larsson · 2014 — Bakrunden till PL 13 c § och hanteringen av folkmassor .