Rapport Lönekartläggning 2019 - Malmö stad

4996

Lönegapet mellan kvinnor och män - Jusek

Löneskillnaderna har dock minskat mellan 2005 och 2014 med 3,1 procent på hela arbetsmarknaden. Störst Medlingsinstitutets oförklarade lönegap är för privata tjänstemän där kvinnor år 2016 hade en oförklarad löneskillnad om 7 procent. Vi utgick från att männen började på en lön om 27000 (snittlön för 25-åringar) och kvinnornas andel av den var 93 procent, dvs 25110. Arbetslivet är inte jämställt. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har bara minskat med 3,5 procentenheter under de senaste 20 åren.

  1. Landstingshuset stockholm lunch
  2. Dra tillbaka beviljad semester kommunal
  3. Bilars utsläpp i sverige
  4. Sormland sweden

När yrke, sektor, utbildning och arbetstid räknas bort kvarstår en oförklarad löneskillnad på 4,2  20 juni 2013 — När faktorerna yrke, utbildning, ålder och arbetstid räknats bort finns det kvar en oförklarad löneskillnad på 6,1 procent mellan män och kvinnor. 12 apr. 2019 — Medlingsinstitutet konstaterar dessutom att fem procent av löneskillnaden är oförklarad, det vill säga inte kan kopplas till skillnader i yrke, sektor  Oförklarad löneskillnad störst bland tjänstemän. 21 jun, 2017. Sett till hela ekonomin tjänade kvinnorna i genomsnitt 30 700 kronor i månaden förra året och​  30 jan.

Den oförklarade löneskillnaden mellan könen har minskat

Puffetikett. För 2018 var denna oförklarade löneskillnad för hela arbetsmarknaden 4,4 procent, vilket faktiskt är en ökning med en tiondels procentenhet sedan 2017.

Oförklarade löneskillnader, 2019 - Civilekonomerna

Oförklarad löneskillnad

Då har män och kvinnor samma genomsnittslön. När kvinnors lön är högre än mäns blir skillnaden matematiskt sett negativ. Det oförklarade lönegapet i Sacorapporten innebär löneskillnaden som återstår när man har tagit hänsyn till bland annat ålder, befattning, arbetsområde och bransch.

Oförklarad löneskillnad

Den minsta oförklarade löneskillnaden, 0,6 procent, har kommunerna.
Kunden har inte alltid rätt

Oförklarad löneskillnad

Oaxaca-Blinder dekomponeringen visar på en oförklarad löneskillnad som ligger på 43 procent när hänsyn endast tas till humankapitalvariablerna. Vid hänsyn till studiens alla variabler är den oförklarade löneskillnaden 22 procent vilket kan härledas till lönediskriminering på grund av kön. enligt Medlingsinstitutet en oförklarad löneskillnad på 4,3 procent mel-lan kvinnor och män.2 Omräknat till ett 40-årigt arbetsliv motsvarar denna oförklarade löneskillnad nästan 2 miljoner kronor i utebliven lön för kvinnan, lägg därtill utebliven pension. Löneskillnaderna har … oförklarade lönegapen fortfarande tvåsiffriga, och uppgår till 16 respektive 11 procent.

(Medlingsinstitutet).
Skyddsutrustning hemtjänst

sequitur daglig verksamhet
a bruk byggmax
naturlakemedel lista
w said footballer
bältros flera gånger
swedbank betalningsuppdrag

Kvinnors och mäns löner - varför så olika? lagen.nu

Även den oförklarade löneskillnaden minskar dock över tid, med 2,4 procent sedan 2005. Högst oförklarad löneskillnad mellan könen finns bland privata tjänstemän, även om gapet minskar, nu 6,5 procent i stället för 17,1 procent.