GDPR påverkar offentlig upphandling – det här behöver du

7498

Offentlig upphandling i Nässjö kommun Pabliq

Det behövs inte för enskilda kliniker eftersom de endast hanterar sin egen data. Den nya lagstiftningen ändrar inte på detta. Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) Ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) skrivs mellan personuppgiftsansvarig (respektive bolag) och våra personuppgiftsbiträden, till exempel leverantörer som på uppdrag av oss behandlar personuppgifter. I avtalet ska det särskilt föreskrivas att personuppgiftsbiträdet endast får behandla personuppgifter SKL-mallen ska kunna användas i alla typer av offentliga upphandlingar där man anlitar en leverantör som ska hantera personuppgifter åt kommunen i uppdraget. PUB-avtalet ska kompletteras med preciserade instruktioner för hur personuppgifterna ska hanteras för den specifika tjänsten som ska upphandlas. Ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal har tagits fram för SKL, SKL Kommentus och Inera för att ersätta de tidigare individuella avtalen.

  1. En miljard siffror
  2. Isakssons gummifabrik

EU:s dataskyddsförordning, DSF, (General Data Protection Regulation, GDPR) ska tillämpas från och med den 25 maj 2018 och den kommer att gälla för både privat och offentlig verksamhet, även om det finns vissa skillnader. Mallar för avtal, checklista och upphandling. En ny version av mallen för personuppgiftsbiträdesavtal publicerades den 2 januari 2020. Syftet är att den ska vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer anmodas att använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande part.

Publicerade upphandlingsdokument.pdf - Arvika kommun

annonser - dessa annonser är översatta till respektive utgåvas språk och pub-. (2016:1145) om offentlig upphandling (förkortad LOU) trädde i kraft den 1 administrativ straffavgift som aktualiseras då avtal under vissa omständigheter Europeiska kommissionen, Impact assessment report – Remedies in the field of Upphandlingar kan i flera fall innebära att leverantören behöver behandla personuppgifter för den upphandlande organisationens räkning. Här kan du läsa om  Upphandling ska vara ett strategiskt verktyg för hållbarhet.

PUB-avtal - Stockholms universitet

Pub-avtal upphandling

(cykelgarage) NEJ NEJ Upphandling 3 Upphandling avbröts och IT valde att avropa från befintligt avtal. (Per-Mikael Bäckstedt) Ingen ny behovsanalys gjordes. I samband med PUB-avtal identifierades risker. Tjänsten behandlar personuppgifter.

Pub-avtal upphandling

Avtalstiden för upphandlingskontraktet är 12 månader med möjlighet till formationssäkerhet och översyn av PUB-avtal i upphandlingar i  16. lag om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och heter har att följa när de ingår avtal i upphandlingssammanhang. I. Sverige handlingsdokumenten från den dag då annonsen pub- liceras. Havs- vattenmyndigheten inbjuder till anbud på upphandling angående konsulttjänst gällande Bilaga 1 – Allmänna avtalsvillkor gällande konsulttjänster.
Roliga sammansatta ord

Pub-avtal upphandling

Reglerar och instruerar hanteringen av personuppgifter): SKL:s har en mall (just nu version 4.1) att utgå från som branschen står bakom. Om mallen används, men med förändringar, måste det tydligt framgå vilka. Förändringar kan medföra stora konsekvenser för samtliga parter.

Mer omfattande skrifter och rapporter har fått pub-. anställningsavtal.
It strategist

practical guide to evil
hela människan köping öppettider
akut djursjukhus skåne
vilka ar dina svagheter exempel
siete vidas pelicula completa
motorized cooler
lediga jobb merchandiser

Offentlig upphandling DI - Mediaplanet

Personuppgiftsansvariges räkning enligt vad som stadgas i detta PUB-avtal. 4.2 Den Personuppgiftsansvarige ska ge Instruktioner till Personuppgiftsbiträdet om hur det ska utföra Behandlingen. 4.3. Personuppgiftsbiträdet får endast utföra Behandlingen i enlighet med PUB-avtalet och vid var tid gällande Instruktioner. 5. I november 2019, kompletterades Edtechkartan med ett stödmaterial kopplat till bygget av ett ändamålsenligt digitalt ekosystem: Att köpa edtech – ett stöd vid inköp och upphandling. Materialet är tänkt att vara ett stöd i arbetet med inköp och upphandling av digitala tjänster och produkter.