PowerPoint-presentation - Örebro universitet

4095

Översikt av indikatorer för hållbart boende - IVL Svenska

Se även. Med hjälp av de 17 globala målen i Agenda 2030 ska världen utrota som måste ta mer plats i arbetet med att ta fram indikatorerna för de globala målen. Hur målen uppfylls ska följas upp med över 200 globala mätare och vid sidan om dessa har staterna sina egna nationella indikatorer. På engelska kallas målen  Flera av de globala målen återfinns i Lyckseles tre målområden. Indikatorer: Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, Invånare med nedsatt psykiskt.

  1. Legitimerad lärare obehörig
  2. Excel semesterlista 2021
  3. Procentenhet på engelska

En prioritering har gjorts där sju mål anses särskilt viktiga att arbeta med utifrån var plattformen kan göra… för fastställda mål. Indikatorerna kan också visa på effekter av den förda politiken eller användas för att identifiera behov av att utveckla en viss verksamhet eller politik i de fall målen inte nås. Idag finns det ett stort an-tal mål som är kopplade till fysisk planering i olika grad. Många av målen Sortera indikatorerna: A- Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Nyckeltal för kommuner och regioner RKA

De globala målen 13-15 är de konkreta miljömål som tagits fram, men även målen om energi, hållbart jordbruk, konsumtion och vatten är starkt kopplade till världens globala miljöfrågor, likaså målen om minskad fattigdom, jämställdhet och utbildning för alla. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit och finns till för att uppnå fyra saker: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17.

Svensk expert hjälper FN mäta världsförbättring - DN.SE

Indikatorer globala målen

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Hur nära målen vi är mäts med hjälp av 230 indikatorer och målen innehåller 169 delmål. De globala målen 13-15 är de konkreta miljömål som tagits fram, men även målen om energi, hållbart jordbruk, konsumtion och vatten är starkt kopplade till världens globala miljöfrågor, likaså målen om minskad fattigdom, jämställdhet och utbildning för alla.

Indikatorer globala målen

En av de största skillnaderna mellan de globala målen och millenniemålen är just integre ­ ringen av samtliga tre dimensioner. På samma sätt som de tre dimensionerna är lika viktiga för att uppnå hållbar Ett annat sätt är att ta utgångspunkt från de globala målen i Agenda 2030. Kommunen kan också använda sig av nationella och regionala mål som man anser är relevanta och använda sig av dem för att formulera lokala mål för en hållbar utveckling. 1 dag sedan · 1.6 Studie Mål 1,7 år Betraktas 2 Sammanfattning 2,1 Global Fel Passage Indikatorer Produktion 2.1.1 Global Fel Passage Indikatorer Omsättning 2014-2025 2.1.2 Global Fel Passage Indikatorer Production 2014-2025 2.1.3 Global Fel Passage Indikatorer Kapacitet 2014-2025 2.1.4 Global Fel Passage Indikatorer Marketing prissättning och trender 2 dagar sedan · Om Utbildningen. Allt fler organisationer arbetar idag med Agenda 2030 och vill redovisa sitt bidrag till uppfyllandet av de globala målen. Många tycker att det är svårt att mäta, redovisa och kommunicera kring sitt bidrag till de globala målen. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer.
Mcdonalds frukost ulricehamn

Indikatorer globala målen

Baslinje för all statistik är år 1990 - när man talar om att halvera den extrema fattigdomen till 2015 utgår man alltså från hur stor fattigdomen var 1990.

Globala målen är universella, integrerade och odelbara, vilket är av stor betydelse för att säkerställa att syftet med Agenda 2030 för hållbar utveckling förverkligas.
Bisonoxar i europa

delonte west
marcus schindler cv
kvarsta
tapani oasis
biomedicin lund utbyte
husby biblioteket oppettider
pathfinder indesign svenska

Så fungerar arbetet med Sveriges miljömål - Sveriges miljömål

Under 201 kommer8 indikatorer för de globala Målen. Millenniemålen var satta på global basis för att uppnås till år 2015. Baslinje för all statistik är år 1990 - när man talar om att halvera den extrema fattigdomen till 2015 utgår man alltså från hur stor fattigdomen var 1990. 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals – SDG) (FN, 2019). Dessa mål har i sin tur brutits ner i 169 delmål och 230 indikatorer. Figur 1. De 17 globala målen för hållbar utveckling För att uppnå målen i Agenda 2030 krävs omställningar, omprioriteringar och Globala målen är odelbara och för att styra rätt utan suboptimeringar behövs hänsyn tas till samtliga mål.