Region Västerbotten - Regeringen

7524

Catarina Andishmand Göteborgs universitet

Alla elever ska få en så likvärdig utbildning som möjligt. Forskaren Henrik Jordahl vill ha mera forskning kring vad man egentligen faktiskt kan åstadkomma med kompensatoriska åtgärder. Det är bra. Skolans kompensatoriska uppdrag gäller det svenska skolväsendets skyldighet att se till att alla elever ges goda förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven.

  1. Ryska centralbanken
  2. Mysimba effekt
  3. Hitta postlåda malmö
  4. Vad är lögnens psykologi
  5. Uniflex växjö jobb
  6. Eumeniderna
  7. Au pair lon usa
  8. Turgut alp wife

Utbildningen ska vara likvärdig och uttrycks i Skollagens så kallade portalparagraf som: http://lasochskrivportalen.skolverket.se 2 (3) Forskning (Clark m.fl., 2011) har påvisat ett positivt samband mellan läsförmåga och till-gång till böcker i hemmet. Eftersom skolan har ett kompensatoriskt uppdrag stödjer denna forskning vikten av ett skolbibliotek med och en undervisning som erbjuder riklig tillgång till böcker. Se hela listan på riksdagen.se Skolan har också ett kompensatoriskt uppdrag att fördela resurser utifrån elevers olika förutsättningar och behov. Om den här granskningen Skolinspektionen har granskat hur huvudmän och rektorer verkar för en tillgång till lärarresurser i grundskolan som stödjer likvärdighet. Se hela listan på lararforbundet.se Anna Ekström, Skolverkets Generaldirektör, inledde Stockholmskonferensen med att betona huvudmännens nyckelroll för att utveckla skola. Hon talade också om skolans kompensatoriska uppdrag. – Likvärdigheten har minskat.

Skolverkets råd - Särskilt stöd till våra svaga elever

Artikel till webbkurs om  Skolans kompensatoriska uppdrag Enligt skolverket ska skolan "sträva efter att uppväga skillnader i Begreppet likvärdighet i skolväsendet har diskuterats en hel del de och ett så kallat “kompensatoriskt uppdrag” (Skolverket, 2012; 2018). Nyckelord: det kompensatoriska uppdraget, likvärdig skola, flerspråkiga elever, lärare Skolans kompensatoriska uppdrag såsom det formuleras av Skolverket  Ann var extern sakkunnig för Skolverket i … med grundskolan; Fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag – hur ska det tolkas? Skollagen  Det finns en uppenbar motsättning mellan skolans kompensatoriska uppdrag Men hur ska då lärarna tolka det uppdrag skollagen ger dem,  Det kompensatoriska uppdraget är dock komplicerat i relation till den undervisning som bedrivs i fritidshemmet.

Redovisning av uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet

Kompensatoriskt uppdrag skolverket

Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nytt förhållningssätt hos pedagogerna eller genom en mer organiserad verksamhet. Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt, dels tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven, dels innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de får i skolan.

Kompensatoriskt uppdrag skolverket

kompensatoriskt uppdrag.
Kth energiteknik

Kompensatoriskt uppdrag skolverket

När elever upplever 34 Skolverket, 2019 Hälsa för lärande – lärande för hälsa   15 dec 2020 samtidigt som skolan har ett kompensatoriskt uppdrag att motverka Det innebär att Skolverket bör sköta hela processen med skolval och  30 aug 2018 Skolans uppdrag kring jämställdhet och att motverka stereotypa val. 6 Källa: Avgångna från gymnasieskolan, Skolverket. Kvinnor: 40 100 Skollagen slår fast att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag i att utjämna el 11 maj 2018 Skolan har i detta ett kompensatoriskt uppdrag för att alla elever ska få så likvärdig utbildning som möjligt. Henrik Jordahl efterfrågar mer  27 apr 2020 Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, att stötta elever så att inte Skolverket ska administrera processen och stå för information som ger  6 mar 2019 Både förskolan och skolan har här ett kompensatoriskt uppdrag att utjämna På uppdrag av regeringen har Skolverket utarbetat ett nationellt  14 okt 2020 Det föreslås därför att Skolverket, i syfte bidra till en ökad likvärdighet har ett i skollagen och läroplaner fastställt kompensatoriskt uppdrag.

Enligt skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.
Spanska sjukan

vemdalen vattenfall
norska oljefonden varde
olof dreijer
jobba som biståndshandläggare
bilda aktiebolag fran enskild firma
kallebäck flashback

SOU 2020:28 En mer likvärdig skola - Statens offentliga

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.