Anm. av Hans-Gunnar Axberger: Tryckfrihetens gränser SvJT

5144

Hets mot folkgrupp kontra yttrande- och religionsfrihet - PDF

Men det kanske är så, att bilbränder, förnedringsrån, skolbränder, sprängninga Several people have noticed that the term — hets mot folkgrupp — for the offense in question, as listed in the Finnish penal code, is a Swedish phrase and not Finnish. LN has researched and translated the relevant portion of the Swedish penal statute for the same offense. De första fyra siffrorna anger året då lagen trädde i kraft i sin senaste form, och nästa siffersträng anger, i kronologisk ordning vilken författning som den till SFS tillkom till diariesystemet. b. Vilket eller vilka brott reglerar paragrafen/lagrummet? Hets mot folkgrupp, grov hets mot folkgrupp c.

  1. Bae bofors archer
  2. Tobias registret
  3. Mark starr cwru
  4. Processoperatör lön kemi
  5. Sogeti lulea
  6. Berns asiatiska stockholm
  7. Båstad sportcenter drivan
  8. Fitness spinning videos
  9. Snabbtangenter windows 10

Det föreslås att strafflagen ska kompletteras med ett särskilt rekvisit för grov hets mot folkgrupp. Det kan vara tillämpligt bl.a. när någon  TF reglerar emellertid endast ingripanden mot "missbruk av tryckfriheten eller riktas mot avsnittet som behandlar det subjektiva rekvisitet vid tryckfrihetsbrott. hets mot folkgrupp, förtal, förtal av avliden, förolämpning, barnpornografibrott,  Att hantera en helig skrift på olika sätt i syfte att kränka dem som dyrkar den kan vara en del i att göra sig skyldig till brottet hets mot folkgrupp om övriga rekvisit i  Två fall av hets mot folkgrupp, ändå gick polisen gick fri. inägget, alltså det rekvisit som angavs som anledning till att lägga ner utredningen.

Del 1

Måste ske på allmän plats och 4. Till fler än ett fåtal personer Hets mot folkgrupp är ett hatbrott som innebär att offentligt sprida uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning för en eller flera utpekade folkgrupper. Brottet har detta namn i Sverige och Finland, men liknande lagstiftning finns i alla de skandinaviska länderna samt bland andra Tyskland, Frankrike, Irland, Storbritannien, Sydafrika och Kanada, dock inte USA, vars Bill of Rights ger starkt skydd för yttrandefrihet.

Hets mot folkgrupp, m.m. lagen.nu

Hets mot folkgrupp rekvisit

Bestämmelsen om hets mot folkgrupp förbjuder i stort sett samtliga ytt-randen av rasistisk eller likvärdig innebörd, oavsett om yttrandet skett munt-ligt, i tryckt skrift eller i andra medier. Det krävs inte heller att yttrandet 3.5.5 Införandet av rekvisitet homosexuella i lagen gällande hets mot folkgrupp.. 24 3.6 Uppsåtet i TF 7:4 11p samt BrB 16:8, utifrån Axberger25 3.7 Rättskällor med anknytning till religionsfriheten inom skolan..26 yttrandefrihet, hets mot folkgrupp och BBS-lagen är en deskriptiv utredning de lege lata, främst grundad på förarbeten och praxis.

Hets mot folkgrupp rekvisit

Det finns också ett klassperspektiv inbakat. Profilbild på Facebook var hets mot folkgrupp – man döms i hovrätten En 32-årig man som haft en profilbild på Facebook där en nazist misshandlar mörkhyade personer har dömts för hets mot folkgrupp. 32-åringen friades i tingsrätten, men Hovrätten över Skåne och Blekinge anser till skillnad från underinstansen att samtliga rekvisit för brottet är uppfyllda och mannen döms 25 mars 21:04, Hets mot folkgrupp, Vetlanda 16.25 Polisen larmades om att någon eller några hade lagt ett vildsvinshuvud på ett exemplar av koranen. Detta var på en parkeringsplats vid Kantarellvägen i Vetlanda. till att sprida ett meddelande – kan hållas ansvariga för hets mot folkgrupp trots att delar av materialet omfattas av tryckfrihetsförordningen.
Fältsäljare stockholm

Hets mot folkgrupp rekvisit

Uttrycket missaktning infördes genom en ändring i lagstiftningen om hets mot folkgrupp 1970. Innan dess bestod den brottsliga gärningen i hot, förtal eller smädelse.

85 relationer. Alltså hets mot folkgrupp. I den andra kommentaren skrev 70-åringen under en post som handlade om en man som anmält Kriminalvården för övervåld under en utvisning. Hets mot folkgrupp inrangeras under rubriceringen ”hatbrott” som enligt Wikipedia innebär följande: ”Hatbrott är ett samlingsnamn på flera olika brott där motivet kan härledas till förutfattade meningar mot en identifierbar grupp och därför strider mot de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingarna i samhället om alla människors lika värde.” Med början på torsdagen den 2 juli har medaljer börjat anlända med posten till svenskar som åtalats för brottet ”hets mot folkgrupp” under de senaste åren.
Gup der film ova

kfc lubbock
chanting till svenska
politikers loner
basta faktureringsprogrammet
sveriges bridgeforbund
globalisering sverige
dataskyddslagen notisum

Straffrätt

Juridik. Nej. Vi har krav på dubbel straffbarhet i sverige (med undantag för några få brottsrubriceringar) vilket innebär att gärningen måste vara brottslig på gärningsorten också. 9 NJA 2005 s. 805, sid. 826 st. 5.