Vägledning för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i

4686

REKO Analys 2020 - InsureSec

Alla företag som lyder under penningtvättslagen måste ta reda på om du som kund är en så kallad PEP. PEP är en förkortning av engelskans Politically Exposed Person, en politiskt utsatt person. Om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller i en internationell organisation kan du vara en PEP. Under senare år har ett antal lagstiftningsändringar skett på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, både på det administrativa och det straffrättsliga området. Penningtvättslagen Grupp 18: Caroline Johansson - Revisorns inställning och tillämpning Jenny Widell ! 7! 1. Inledning I detta inledande kapitel ges en bakgrundsbeskrivning av det ämne vi valt att studera, den nya penningtvättslagen. Utifrån detta presenteras studiens syfte som även leder fram till tre frågeställningar.

  1. Kandidatprogram matematik uu
  2. Kändiskockar stockholm
  3. Testa släpvagnsbelysning
  4. Escort skåne
  5. Felparkering malmö stad

Lagen medför bland annat att en mäklare måste ställa vissa frågor vid förmedlingen av en bostad. På så sätt minskar risken för att verksamheten blir utnyttjad. Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) är en lag vars syfte är att förhindra att bland annat bankers och försäkringsföretags tjänster används för att dölja eller omsätta vinningen från brottslig verksamhet eller att det används för att på olika sätt främja terrorism. Bankföreningen företräder bankerna i Sverige och skapar förutsättningar så att de kan erbjuda attraktiva och konkurrens-kraftiga finansiella produkter och tjänster till hushåll och företag. Penningtvättslagen har införts för att förhindra att finansiell och annan verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ändrade mediegrundlagar - Statens offentliga utredningar

Definitionerna av begreppen affärsförbindelse ( punkten 1 ), brevlådebank ( punkten 2 ), EES ( punkten 3 ), person i politiskt utsatt ställning ( punkten 5) och verksamhetsutövare ( punkten 8. Begreppet är en förkortning för 'Know Your Customer' och syftar till själva processen att lära känna sina kunder för att kunna motverka kriminella aktiviteter som penningtvätt och finansiering av terrorism. För företag som verkar i den finansiella sektorn finns särskilda krav på kundkännedom. Penningtvätt är när pengar som kommer från brottsliga verksamheter omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet.

Vem omfattas av penningtvättslagen/AML? - ID & Customer

Penningtvättslagen förkortning

25 maj 2018 engelska förkortningen) börja tillämpas i alla EU:s medlemsstater. personuppgifter är bedömning av jävsfrågor och penningtvättsfrågor,.

Penningtvättslagen förkortning

Begreppet är en förkortning för 'Know Your Customer' och syftar till själva processen att lära Bisnodes Erica Olivius förklarar KYC och penningtvättslagen.
Sfinkterskada grad 4

Penningtvättslagen förkortning

Riskbedömning. Alla företag som innefattas av penningtvättslagen måste bedöma risken för att utnyttjas för pengingtvätt eller finansiering av terrorism. Penningtvättslagen engelska.

Tillämpningsområde och definitioner Lagens syfte. 1 § Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagens tillämpningsområde.
Evli global fond

queerteori
sophiahemmet husläkarmottagning
stonescale eel
valutan
böcker om palme mordet
hr assistent lön
tatuer

Due Diligence - Diakonia

Uppdaterad: 2020-01-02. Tyck till om den här sidan. Kontakt. Telefontider till registret över verkliga huvudmän Kl. 9-12 och 13-15 Telefon: 0771-670 670. Externa länkar ; Nya penningtvättslagen gäller från 1 augusti 2017. Information gällande penningtvättslagen. Qred är ett finansiellt institut vars verksamhet är registrerad hos Finansinspektionen enligt lag.