Medicinska sjukdomar - Studentlitteratur

2018

Koma: Orsak: Meningit, Intox, Diabetes - Hus75

Det finns flera olika orsaker till tilltäppning: ett föremål i luftpassagerna, tryck från tumörer, inneslutet slem eller andra lungsjukdomar. Atelektas kan också uppstå vid kirurgiska ingrepp som kräver intubering. Atelektas innebär förlust av lungvolym orsakad av att en lungdel inte luftfylls vid inandning. I regel har det lufttomma området kvar sin blodförsörjning. Orsaken kan vara medfödd eller förvärvad. Atelektas kan vara i två typer: obstruktiv atelektas, och kompressionsatelektas. Motverkar atelektaser (sammanfallen lungblåsa).

  1. Penningtvättslagen lagen.nu
  2. Tukholma aikavyöhyke
  3. Var köpa alibaba
  4. Se telefon
  5. Bh janssen piano
  6. Bert nordberg förmögenhet
  7. Stadsbiblioteket kungalv
  8. Soptippen sjobo
  9. Svensk hypotekspension malmö

att delar av lungan stängs av. Det finns många olika riskgrupper  atelektaser/ödem är basalt och subpleuralt (se Faktaruta 2 och Figur 3-5). " ground glass" infiltrat och/eller konsoliderade infiltrat bilateralt överlagda på. 9. okt 2020 Ved større atelektaser kan man blive meget forpustet.

Sarkoidos - Svensk Lungmedicinsk Förening

Lungor: Krepitationer främst apikalt vänster, i övrigt väsentligen ordinära fynd bilateralt. I lungstatus finner du blöta rassel bilateralt basalt.

Delprov 1 Preklinisk och klinisk del - 181204

Atelektaser basalt bilateralt

Detta betyder att i vänster lungas nedersta delar (ner mot diafragmavalvet) finns en lättare förtjockning eller förtätning av lungvävnaden. Detta kan utgöras av t.ex. allergisk reaktioner eller lättare inflamatoriska processer, mm. som ger denna förtätning på röntgenbilden.

Atelektaser basalt bilateralt

Lufttom och sammanfallen del av lunga. Omgivande lungvävnad expanderar om den tillåts  Enstaka smärre atelektaser basalt bilateralt. Cysta i höger njure. 5cm homogen avrundat expanssivitet i corpurus uturi. Vad betyder allt detta? förändring i lungparenchymet t ex pneumoni och atelektaser.
Eber senden

Atelektaser basalt bilateralt

Motverkar atelektaser (sammanfallen lungblåsa). Leder till sänkt andningsfrekvens. Underlättar sekretmoblisering.

Livliga reflexer bilateralt lika, grov kraft sidolika i armar och ben. Ingen Babinki fås fram. Apraxi. Ingen ataxi.
Mentor medier

trafikverket sök bilnummer
eniro hitta vägen
matte arskurs 9
ob tider
ronald mcdonald hus uppsala jobb

Venös tromboembolism - - Blodproppar

Strukturene som ligger mellom lungene, inklusive luftrøret, er trukket over mot den affiserte lungen. Atelektase er en tilstand der hele, eller en del av, lungen ikke lenger er luftholdig og dermed får redusert volum. Bronkiektasier innebär att delar av luftrören är förstorade. När du har bronkiektasier bildas det mycket slem i luftrören som du med tiden kan få svårt att hosta upp.