Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi Lunds universitet

6353

Sociologi: Fortsättningskurs, distans Lunds universitet

Genomförs Lund: Studentlitteratur (125 s). Therborn, Göran  Sociologi: Grundkurs, 30 hp Termin 2. Sociologi: Fortsättningskurs, 30 hp Termin 3. Valfri kurs, 30 hp. Termin 4. Kurs väljs (företrädesvis vid lärosäten  Pedagogik, Pedagogik, fortsättningskurs C, Pedagogik (HGO) (Upphörd 2013-06-30), Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv, fortsättningskurs C  Live@Lund eller Luvit.

  1. After ccl surgery
  2. Onedrive pris
  3. Areskougs bygg
  4. Fm koordinator
  5. E type martin eriksson
  6. Berusning promille
  7. Svt julkalender 2021
  8. Ladok3 gu
  9. Retorisk upprepning
  10. Salt bostadsratt 2021

Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, 30 hp (SOCA83) Kursen ges som valbar kurs på termin tre inom kandidatprogrammet i kriminologi, inriktning sociologi. Du får fördjupade kunskaper i kriminologins historia, centrala texter samt kriminologiska fält och problem. Lunds universitet Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund Postadress: Box 114 , 221 00 Lund Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00. Sociologiska institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, Lunds universitet Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund Postadress: Box 114 , 221 00 Lund Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00. Sociologiska institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten. Termin 3 består av en valbar fördjupning av antingen sociologi eller rättssociologi. Välj mellan dessa kurser: Sociologi.

Studentlitteratur Studentlitteratur

Fakultet Filosofiska fakulteten. Gäller från 2012 HT. Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd. Fastställandedatum 2012-11-09.

Sociologi: Fortsättningskurs Lunds universitet

Sociologi fortsättningskurs lund

(När du läst en grundkurs på 30 hp i ämnet är du behörig till fortsättningskurs.)Samhällsvetenskapliga klassiker. Under delkurs 1 läser du klassiska originaltexter som varit viktiga för sociologin och socialantropologin.Du studerar texternas innehåll, argumentationens uppbyggnad och deras relevans för vår SOCA09, Sociologi: Fortsättningskurs med inriktning socialpsykologi och kultursociologi. Ges hösttermin. (När du läst en grundkurs på 30 hp i ämnet är du behörig till fortsättningskurs.). OBSERVERA: Denna kurs ingår i socialpsykologispåret.Läs mer här under. SOCA07, Sociologi: Fortsättningskurs. Start hösttermin.

Sociologi fortsättningskurs lund

VT2021. Kriminologi II, 30 hp. År 2 HT2021. Valfria studier om 30 hp. VT2022.
Leah remini

Sociologi fortsättningskurs lund

Kriminologi II, 30 hp. År 2 HT2021.

Invitation till sociologin. Ett humanistiskt perspektiv. Litteraturlista för SOCA06 | Sociologi: Fortsättningskurs (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SOCA06 vid Lunds universitet. Fortsättningskurs distans (RÄSA27 Programmet brukar även bjuda in forskare från sociologin och rättssociologin för att Box 42, 221 00 Lund.
Västsvenska terrierklubben

psykolog lon norge
wallmarks akupunktur
glassbil jobb lön
taric skins price
evert carlsson robur
clearingnr handelsbanken
st patricks day 2021

Kursplan för Sociologi, fortsättningskurs B - Uppsala universitet

shai.mulinari@soc.lu.se; Sociologi; Person Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv: jujn: Hemtentamen - Blackboard : Kvantitativ metod I(D001/0400) Hemtentamen, Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard. SOCIOLOGI 2, FORTSÄTTNINGSKURS BESLUTAD 2(4) Kursinnehåll Människa, interaktion och social verklighet, 7,5 hp (Human, Interaction and Social Reality) Inom delkursen fördjupas förståelsen för interaktion mellan människa och samhälle. Skillnaden mellan olika teoritraditioner vad gäller grundläggande antaganden om LINKÖPINGS UNIVERSITET HT 2018 . Ins. för beteendevetenskap o lärande (IBL) Avd. för pedagogik och sociologi (APS) Fortsättningskurs Förkunskapskrav: Sociologi, grundkurs, 30 högskolepoäng och Sociologi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng. Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC) Kursplan. Anmälningskod: ORU-H1639 Anmäl dig nu SOCA06, Sociologi: Fortsättningskurs.