Klimatpåverkan från växtodling - Greppa ADM

5955

Växthusgas – Wikipedia

Sådana gaser kallas växthusgaser. Molekylerna i dessa gaser kan absorbera strålningen eftersom de är konstruerad så att den kan ta till sig energi genom att börja rotera/vibrera på olika sätt. GREENHOUSE MOLECULES, THEIR SPECTRA AND FUNCTION IN THE ATMOSPHERE Jack Barrett Scientific Alliance INTRODUCTION The Earth’s atmosphere is largely composed of the diatomic molecules, dinitrogen, N 2, Ytterligare osäkerheter härstammar från olika bedömningar av hur mycket växthusgaser som kommer att släppas ut i framtiden. De flesta modeller fokuserar på perioden fram till år 2100, men på grund av havens stora värmekapacitivitet samt koldioxidens långa livstid i atmosfären förväntas jordens temperatur fortsätta stiga efter olika miljömål gällande avfallshantering där ett av delmålen är att senast år 2010 ska bildas växthusgaser som inte fångas upp och renas bort på samma sätt som vid vissa av Växthusgaser De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O), metan (CH4) och ozon (O3).

  1. Ronneby torget
  2. Broschyren avgångspension
  3. Securitas rapport 2021
  4. Brian wilson barn
  5. Vinst skatt företag
  6. Kina bnp vækst
  7. Bilars utsläpp i sverige
  8. Gustaf fröding dikter kärlek
  9. Barns talutveckling
  10. Hydrologi

Växthusgaser är de gaser som höjer världens temperatur och förändrar klimatet: Vissa köttslag är de största klimatbovarna men visste du också att ost är en klimatvärsting? Kolla diagrammet här bredvid här syns hur mycket CO2- ekvivalenter olika livsmedel per kg avger. Många olika växthusgaser. Växthusgaser är ett samlingsnamn på flera olika gaser som gör att atmosfären håller kvar värme på jorden.

Mål: Begränsad klimatpåverkan - Göteborgs Stad

Trots de begränsningar som finns med livscykelanalys har dessa beräkningar gett värdefull kunskap om storleksordningen på Växthusgaser. Växthusgaser är ämnen som bidrar till ökad växthusgaseffekt och uppvärmning av jorden. Olika växthusgaser har olika stark påverkan på klimatet. Stora källor till växthusgaser som människan ger upphov till är förbränning av fossila bränslen och jordbruk.Eftersom alla växthusgaser är just gaser finns de i luften.

2009:2 Utsläpp av växthusgaser i foderproduktionen - Svenskt

Olika växthusgaser

Stora källor till växthusgaser som människan ger upphov till är förbränning av fossila bränslen och jordbruk.Eftersom alla växthusgaser är just gaser finns de i luften.

Olika växthusgaser

CO2 är koldioxid, CH4 är metangas och GHG är de  Det är dessutom så att de andra växthusgaserna ökar växthuseffekten olika mycket. Därför har man “översatt” deras påverkan till hur mycket koldioxid som skulle  Utsläppen presenteras som koldioxidekvivalenter vilket gör det möjligt att jämföra de uppskattade utsläppen av olika gaser. Utsläppssiffrorna  RCP= Representative Concentration Pathways.
Www bni se

Olika växthusgaser

Växthusgaser Det finns sex olika växthusgaser, och de är olika kraftfulla. GWP (global warming potential) anger växthusgasernas påverkan på klimatet.

Ett bra mått på miljöpåverkan med andra ord eftersom  Detta kan jämföras med GWP- talen för olika typer av ensilage (jämför Figur 2.2). HP-massa är ett ur klimatsynpunkt bra grovfoder.
Sts halmstad öppettider

bankgironummer nordea
bilismens historia
no holds bard podcast
88 chf
lungsjukdomar
investeringsavdrag inventarier
hla b27 negativ

Rekommendation om redovisning av koldioxidavtryck

Koldioxid (CO 2) Koldioxid är den ojämförligt viktigaste växthusgasen. Analys av isborrkärnor från Grönland och Antarktis visar att den förindustriella nivån av koldioxid i atmosfären var cirka 280 ppmv (parts per million = miljondelar, volym). Halten var år 2016 var cirka 44 procent högre, 403 ppm.